Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu: Huy động nguồn lực công - tư để phát triển đường cao tốc, sân bay...

11 tháng trước 9521

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc vào sáng nay (22/10), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 23/10.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII nhấn mạnh: "Sau hơn 16 năm chia tách, thành lập, tỉnh Lai Châu đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của giai đoạn tiếp theo…".

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 1.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt 11/11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,55%/năm. GRDP bình quân đầu người dự ước đạt 40 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 10.526 tỷ đồng, tăng 2,97 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 21,6%.

Trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tổng sản lượng lương thực có hạt 220.000 tấn. Toàn tỉnh hiện có 7.775ha chè, 3.774ha mắc ca, 7.498ha quế và 6.200ha cây ăn quả. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng được quan tâm thực hiện; tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%.

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 2.

296 đại biểu chính thức đại diện cho 29.189 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn, diện mạo nông thôn các xã miền núi của tỉnh Lai Châu có nhiều khởi sắc. Dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 39 xã (trên 40%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, giảm 23,91% so với cuối năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều). 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh Lai Châu cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Coi yếu tố tiên quyết của thành công là phải dựa vào sức mạnh của nhân dân và xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, nhất là huy động nguồn lực bằng hình thức hợp đồng công tư cho đầu tư phát triển đường cao tốc, sân bay và hạ tầng công nghệ thông tin nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần nhanh chóng đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững; nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

Thời gian tới, tỉnh Lai Châu cần coi trọng và tập trung thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lai Châu nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chú trọng chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu các cấp phải đủ đức, đủ tài, coi đó là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi.

Tập trung cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Cần phân tích, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong mối tương quan chung của khu vực Tây Bắc và của cả nước. Trong đó, lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng. Lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.