Cả nước có gần 850.000 người tham gia BHXH tự nguyện

11 tháng trước 74

Theo BHXH Việt Nam, tính đến tháng 9/2020, cả nước đã có 844.741 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,43% kế hoạch và tăng 381.636 người so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, từ nay đến cuối năm, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, toàn Ngành cần phấn đấu vận động được trên 455.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo ông Dương Văn Hào- Trưởng ban Thu và Sổ thẻ (BHXH Việt Nam), mặc dù số người tham gia BHXH tự nguyện tăng, nhưng so với những tháng trước đây có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, thời điểm tháng 6 phát triển được trên 70.000 người tham gia; tháng 7 tăng 66.000 người so với tháng 6; tháng 8 tăng trên 48.000 người so với tháng 7 và đến tháng 9 chỉ tăng thêm được 58.000 người.

Cả nước có gần 850.000 người tham gia BHXH tự nguyện - Ảnh 1.

Tăng cường truyền thông BHXH tự nguyện đến từng người dân

Đáng chú ý, bên cạnh những BHXH địa phương tích cực, chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như phối hợp với các sở, ngành chức năng, thì vẫn còn một số địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ...

Theo dự báo, nếu tốc độ phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện như trên, toàn Ngành khó có thể hoàn thành được chỉ tiêu của năm 2020. Do đó, theo ông Hào, đây là vấn đề mà BHXH các địa phương cần phải đặc biệt lưu tâm, chủ động vào cuộc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra.

Chia sẻ về các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ông Trần Đình Liều - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trước mắt, BHXH sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tỉ lệ bao phủ BHXH tự nguyện. 

Ngành BHXH sẽ tập trung xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với chính sách BHXH qua việc tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 21/11/2019.

Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó, tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia.

Trong đó sẽ đề xuất, kiến nghị: sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; Quy định điều chỉnh tăng và linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện nhất là đối tượng người nông dân, người lao động phi chính thức không thuộc người thuộc hộ nghèo, cận nghèo để tăng mức độ hấp dẫn, khuyến khích tăng số người tham gia BHXH tự nguyện; Quy định điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để khuyến khích người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức  tham gia BHXH tự nguyện.

"Ngành BHXH cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại lý thu chấn chỉnh kịp thời. Nâng cao chất lượng phục vụ để người dân không chỉ có niềm tin vào chính sách mà còn có niềm tin tưởng tuyệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH", ông Liệu nhận định.